Ve druhém díle našeho seriálu se budeme věnovat sice méně častému, ale o to nebezpečnějšímu důvodu, proč se zaměstnanci brání novému CRM. Jedná se o nevůli „zprůhlednit“ své každodenní činnosti a nechat monitorovat své aktivity. Tento jev může mít dva důvody – vytváření iluze zaneprázdněnosti a domnělé nenahraditelnosti.

Každému zaměstnanci velmi rychle dojde, že nové CRM pro něj znamená evidenci kontaktů a historie komunikace, ale také zaznamenávání a pravidelnou kontrolu plánů a výsledků práce. Systém bude také monitorovat jejich přítomnost. Díky velkému mmnožství dat může navíc CRM poukázat na různé chyby či mezery při práci.

Po tomhle výčtu se ani není čemu divit, že se někteří zaměstnanci mohou novým CRM cítit ohroženi a budou se práci s ním snažit vyhýbat. Hlavně ti, kteří dobře vědí, že svou práci neodvádí na 100%.

Určitě znáte minimálně jednoho kolegu nebo zaměstnance, který je stále zaneprázdněný. Když se ho opakovaně ptáte, na čem vlastně pracuje, vylíčí vám své velkolepé projekty. Ale tím to končí. Stále něco chystá, ale málo co dotáhne do konce. Svůj neúspěch většinou hodí na ostatní a upozorňuje na neschopnost ostatních oddělení, která mu jeho „skvělé projekty“ kazí. Tito zaměstnanci se většinou své pohodlné (a často velmi dobře placené) pozice nechtějí vzdát a budou se novému CRM zuby nehty bránit proto, aby se náhodou nepřišlo na to, že pravou příčinou nedotažení projektů jsou právě oni.

To ale nemusí být jediný důvod, proč zaměstnanci nechtějí vedení poskytnout vhled do své práce. Může to být také ztráta jakési nenahraditelnosti.

Odchodem zaměstnance z firmy přicházíte většinou nejen o zkušeného člověka, ale můžete ztratit také rozsáhlou databázi kontaktů, kterou daný zaměstnanec vybudoval. Tedy pouze pokud nemáte databázi vedenou v CRM. A práve proto se práci s CRM mohou někteří jedinci bránit, jelikož berou kontakty za své a nechtějí se o ně s nikým dělit, natož je firmám po svém odchodu ponechávat. Držením svých kontaktů pod pokličkou vytvářejí efekt nenahraditelnosti a budete je jen těžko přesvědčovat k tomu, aby je sdíleli v CRM.

Proti dvěma nešvarům, které jsme dnes zmínili, se dá bojovat jedním jediným možným způsobem. Jasně nastavenými pravidly a jejich důsledným dodržováním. Striktní pravidla pro používání CRM je třeba nastavit hned od počátku nasazení CRM. Nedělejte výjimky, neustupujte ze svých požadavků. Pokud udělíte výjimku jednomu zaměstnanci, okamžitě se na vás sesype lavina stížností a ostatní začnou CRM sabotovat. Buďte trpěliví, vysvětlujte a motivujte.

 

Utekl vám náš první díl o strachu zaměstnanců ze změn? Nevadí, dohnat to můžete tady.

Další rady jak předcházet neochotě zaměstnanců při práci s CRM přineseme v dalším dílu.

Pokud potřebujete s problematikou motivování zaměstnanců k používání CRM pomoci, obraťte se na nás zde.

SugarFactory