Asi každý, kdo si prošel implementací nového CRM vám potvrdí, že se proces neobešel bez odporu zaměstnanců k používání nového systému. Důvody mohou být různé. Nejčastnější je jednoznačně přirozená obava zaměstnanců ze změn, ale také například nechuť předávat detailní informace o svých každodenních činnostech, nebo složitost systému.

Pokud se vaši zaměstnanci „jen“ bojí změny, máte předem vyhráno, jelikož se nejedná o nijak zásadní problém a pokud budete chtít, tuto překážku snadno odstraníte.

Strach ze změn je poměrně častý a pro člověka přirozený, vy se s ním při implemetaci CRM setkáte pravděpodobně v počáteční fázi implementace a typicky jen u stávajících zaměstnanců. Noví zaměstnanci, kteří nastoupí po implementaci, již vezmou CRM za své a nebudou se mu bránit. Většina lidí bere jakékoli změny, o kterých nemá dostatek informací, automaticky jako potenciální hrozbu. Zaměstnanci v tomto případě jednají instinktivně a cokoli nového, co dobře neznají, prostě odmítají – tedy i nové CRM.

Jak tomuto strachu efektivně předcházet? Komunikujte se zaměstnanci a dejte jim maximum informací. Odpovídejte na jejich otázky, diskutujte, buďte trpělivíPoslechněte si jejich obavy, dejte jim prostor se vyjádřit. Pokud zaměstnanci porozumí důvodům, kvůli kterým se CRM zavádí a tomu, jak jim v jejich práci může pomoci, zbaví se obav a budou k používání CRM přístupnější.

Co jsou nejčastější otázky, na které je třeba vašim zaměstnancům odpovědět?

  • Jakých cílů chceme implementací CRM dosáhnout?
  • Kterým zaměstnancům se změní zažité pracovní návyky, jak a proč?
  • Jak se změny promítnou do odměňovacího systému?
  • Které úkoly bude možné řešit po nasazení CRM snáze než nyní?
  • Jaké nové procesy budou zavedeny a koho se dotknou?
  • Jak se bude nově měřit výkon a plnění cílů zaměstnance?
  • Kdo, jak a kdy bude zaměstnance zaškolovat pro práci s novým CRM?

    Každý chytrý manažer už ví, že CRM je nakonec stejně o lidech – můžete mít nejlepší CRM, ale pokud ho zaměstnanci nebudou používat tak, jak mají, je k ničemu.
Další rady jak předcházet neochotě zaměstnanců při práci s CRM přineseme v dalších dílech.
Pokud potřebujete s problematikou motivování zaměstnanců k používání CRM pomoci, obraťte se na nás zde.
SugarFactory