Pokud se alespoň trochu zajímáte o nové technologie, téma umělých inteligencí vám pravděpodobně nebude cizí. Možná jste dokonce zaznamenali, že umělá inteligence je téma číslo jedna z hlediska řady podnikatelských aktivit. Co jste ale zřejmě netušili je, že umělé inteligence mohou v budoucnu výrazně zasáhnout i oblast B2B obchodu a giganti jako Google, Facebook, Microsoft a řada dalších již spolupracují na vývoji nástrojů, které budou tomuto účelu sloužit. Přirozeně tedy na povrch vyvstává otázka, zda může umělá inteligence v budoucnu zcela nahradit roli B2B obchodních zástupců.

Andy Hoar z Forrester.com již v roce 2015 předpovídal, že do roku 2020 bude nejméně milion pracovních míst v oblasti sales nahrazeno umělou inteligencí. Může to znít až děsivě, nicméně je třeba myslet na to, že obchodní pozice nejsou jedna jako druhá a ne všechny je možné jednoduše zrušit nebo nahradit umělou inteligencí. Zejména obchodní konzultanti se o svou práci bát rozhodně nemusí, jelikož jim Forrester.com prorokuje dokonce 10% nárůst pracovních příležitostí, navíc jim podle všeho umělá inteligence v práci naopak výrazně pomůže. Pojďme se podívat na to jak.

Obchodní konzultanti v první řadě získají mnohem více času na budování vztahu s partnery a opravdovou obchodničinu. Zdá se to jako samozřejmost, ale ve skutečnosti průměrný obchodník těmito aktivitami stráví pouze 33% svého času a zbytek, tedy 67% času, věnuje takzvaným non-selling aktivitám, jako je odpovídání na maily, rešerže informací atd. V ideálním případě by měli v budoucnu obchodníci strávit až 100% času skutečným obchodováním a umělá inteligence bude prostředek, který jim v tom bude pomáhat. V čem všem může práci ulehčit? Pomůže například s přenosem a analýzou dat v interním CRM, díky které obchodník získá přesné vyhodnocení, jaké další kroky by měl podniknou, kam a kdy poslat jaký mail a tak dále. Umělá inteligence bude v tomto případě fungovat v podstatě jako ideální asistentka, která obchodníkovi perfektně zorganizuje čas.

Jak ale tyto technologie implementovat do vašeho běžného fungování? Vše začíná u dat a infrastruktury. Umělá inteligence vyžaduje obrovské množství dat, ze kterých bude vycházet při vytváření předpovědí a vhodných rozhodnutí. Čím přesnější a aktuálnější data bude mít, tím lépe bude fungovat. Co si pod tím představit? S pouhými kontaktními a firemními informacemi si rozhodně nevystačíte. Bude třeba, aby umělá inteligence měla například data o tom, které příležitosti jste uzavřeli jako úspěšné, nebo naopak kde jste neuspěli, jak probíhala komunikace atd.

Technologie se tedy dotknou B2B sales úplně stejně, jako jiných odvětví, i přes to v dohledné době nehrozí, že by se měli obchodníci bát o svá pracovní místa. Ba naopak, všichni bychom se měli společně těšit na svěží vítr, který mohou umělé inteligence do oblasti B2B sales přinést.

Zdroj: SELLERS, Brandon. Will A.I. Replace Sales Reps? [online]. [cit. 2017-06-09]. Dostupné z: https://community.sugarcrm.com/comm…